marți, 21 septembrie 2010

,,RURALTIN-"-servicii integrate si personalizate pentru tinerii din mediul rural

                Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret (ANST) in parteneriat cu Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni in asociere cu Euro<26 Romania, organizeaza in luna octombrie 2010, in cadrul proiectului strategic ,,RURALTIN""-servicii integrate si personalizate pentru tinerii din mediul rural, modulele de formare ,,Comunicare si Lucru in echipa".  Fiecare modul de formare se va desfasura pe parcursul a 6 zile , cu posibilitatea de participare a tinerilor la unul sau la ambele module, in functie de optiune, cursurile fiind destinate tinerilor din regiunile Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia, astfel:
-pentru cei din regiunea Nord-Est cursurile vor avea loc la Iasi;
-pentru cei din regiunea Sud-Est, cursurile vor avea loc la Focsani;
-pentru cei din regiunea Sud-Muntenia, cursurile vor avea loc in Aninoasa.
                Solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii;
-sa fie tineri cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani(dovada se va face cu actul de identitate);
-sa aiba resedinta in mediul rural, in regiunile Nord-Est, Sud-Est,sau Sud-Muntenia(actul de identitate);
-sa fie someri sau persoane inactive pe piata muncii(dovada se face prin declaratie pe propia raspundere);
-sa aiba diploma de bacalaureat (dovada se face prin copie de pe diploma de bacalaureat).
                Absolventii cursurilor vor primi diplome acreditate de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.  Solicitantii vor completa un formular de inscriere si Declaratia pe propia raspundere , pe care le vor transmite la adresa ANST, str. Vasile Conta nr. 16 sector 2, cod postal 020954 Bucuresti sau la adresa de e-mail;  RURALTIN@ANST.GOV.RO  pana la data de 30 septembrie 2010. Mesajul va avea subiectul ,,RURALTIN"-si va contine in anexa/atasament urmatoarele documente obligatorii;
--Formularul de inscriere completat corespunzator;
--Declaratie pe propie raspundere completata, fie ca se afla in somaj, fie ca este persoana inactiva pe piata muncii(nu are un contract de munca valabil);
--Copie de pe actul de identitate;
--Copie de pe diploma de bacalaureat.
               Selectia se va face in ordinea primirii documentatiei solicitate, criteriul de selectie fiind ,,primul venit primul servit"', cu conditia ca documentatia transmisa sa fie completata.
                Lista participantilor la cele 2 module de formare va fi postata pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret www.anst.gov.ro. Masa si cazarea participantilor vor fi asigurate de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, iar transportul va fi decontat pe baza documentelor justificative. Formulare de inscriere se pot descarca pe adresa:http://www.anst.gov.ro/presa/comunicate-de-presa/120 anun-de-participare-ruraltin.html.
                 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu